Konsultacje społeczne 29/07/15

Naszym celem jest reprezentowanie interesów osób samozatrudnionych oraz freelancerów. Chcemy mieć realny wpływ na politykę gospodarczą państwa poprzez zgłaszanie inicjatyw ustawodawczych. Na podstawie własnych badań jakościowych, które przeprowadziliśmy wśród samozatrudnionych określiliśmy 7 postulatów, które planujemy realizować. Czekamy na Wasze opinie, które z nich mają dla Was największe znaczenie.

  1. Uregulowanie statusu samozatrudnionych w polskiej legislacji

Nie jesteśmy pracownikami, nie jesteśmy pracodawcami. Stanowimy trzecią siłę na rynku pracy. Najwyższy czas uregulować nasz status prawny.

  1. Umożliwienie uczestnictwa samozatrudnionych w dialogu społecznym

Rząd rozmawia w pracodawcami. Rząd rozmawia z pracownikami. Z nami nikt nie rozmawia. Nikt nie uwzględnia naszych potrzeb przy stanowieniu nowych aktów prawnych. Chcemy by reprezentanci samozatrudnionych i freelancerów zostali zaproszeni do komisji trójstronnej (która wtedy stanie się komisją czwór-stronną)

  1. Powołanie rzecznika praw samozatrudnionych i biura ochrony prawnej samozatrudnionych

Samozatrudnieni i freelancerzy są niejednokrotnie bezbronni w sporach z urzędami czy przedsiębiorstwami, dla których świadczą usługi. Nie zawsze też potrafią interpretować skomplikowane przepisy prawne. Większości z nich nie stać na profesjonalną obsługę prawną, która jest niezbędna w takich sytuacjach. Dlatego domagamy się powołania rzecznika praw samozatrudnionych oraz biura ochrony prawnej samozatrudnionych.

  1. Stworzenie „Self employment act”, jednego aktu prawnego, w którym byłyby zebrane wszystkie prawa i obowiązki samozatrudnionych

Sytuację samozatrudnionych i freelancerów pogarsza fakt, że ich prawa i obowiązki zostały opisane w wielu różnych aktach prawnych. To komplikuje prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększa niepewność prowadzenia firmy. Chcemy, aby został stworzony osobny akt prawny (taki jak Kodeks Pracy w przypadku pracowników najemnych), który jasno określałby prawa i obowiązki samozatrudnionych.

  1. Wypracowanie uproszczonych form zatrudniania pracowników przez samozatrudnionych w ramach kodeksu pracy

Wielu samozatrudnionych miałoby możliwość tworzenia nowych miejsc pracy jeśli nie wiązałoby się to z tak wysokimi kosztami, biurokracją i małą elastycznością zatrudniania pracowników. Firmy prowadzone przez samozatrudnionych często mają zróżnicowane natężenie pracy w zależności od sezonu czy kontraktów jakie w danym momencie realizują. Trudno im składać długoterminowe deklaracje wymagane kodeksem pracy. Dlatego uważamy, że dla dobra rozwoju całej gospodarki, należałoby opracować uproszczone formy zatrudniania pracowników przez samozatrudnionych.

  1. Obniżenie samozatrudnionym kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy i FGŚP w okresach obniżonych dochodów

Samozatrudnieni muszą płacić zawsze taką samą stałą stawkę na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy, nawet gdy nie uzyskują żadnych przychodów. W efekcie są zmuszeni zamknąć działalność gospodarczą i zamiast działać i wzmacniać naszą gospodarkę zasilają szeregi bezrobotnych, na których zasiłki wszyscy się składamy. Czas to zmienić. Chcemy, aby w okresach, gdy samozatrudnieni nie osiągają przychodów lub ich przychody po opłaceniu składek na ZUS są poniżej płacy minimalnej netto mieli proporcjonalnie obniżone stawki składek na ZUS.

  1. Brak dyskryminacji samozatrudnionych jeśli chodzi i prawo do urlopu i prawa rodzicielskie

Jednym z problemów wymienianych przez samozatrudnionych jest brak prawa do urlopu oraz brak prawa do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem. Cierpią na tym relacje rodzinne. Samozatrudnieni są przemęczeni, znerwicowani, nie mają czasu dla swoich najbliższych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są problemy rodzinne, niejednokrotnie kończące się rozwodem. Ponadto samozatrudnieni pracując bez odpoczynku szybciej osiągają stan wypalenia zawodowego i gorzej sobie radzą na rynku. A stąd prosta droga do zamknięcia działalności gospodarczej i zasilenia szeregów bezrobotnych. Chcemy mieć prawo do urlopu i prawo do opieki nad dzieckiem w takim samym wymiarze jak pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.