Misja, wizja, cele 29/07/15

Stowarzyszenie Samozatrudnieni powstało w 2013 roku. Działamy na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej zarówno osób samozatrudnionych jak i niezależnych profesjonalistów (freelancerów). Chcemy być głosem samozatrudnionych, występować w inicjatywami ustawodawczymi, uczestniczyć w dialogu społecznym i pomagać samozatrudnionym i freelancerom w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Należymy do Europejskiego Forum Niezależnych Profesjonalistów (EFIP), które reprezentuje interesy samozatrudnionych w poszczególnych krajach europejskich i na forum Unii Europejskiej.

 

Nasza wizja

Samozatrudnienie jako uznana i doceniana forma zatrudnienia, z którą liczą się i wspierają przedstawiciele organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Nasza misja

Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju samozatrudnionych/samozatrudnienia  przez:

Nasze cele

  1. Prawo: uregulowanie statusu prawnego samozatrudnionych i dbanie o interesy samozatrudnionych
  2. Dialog: stanie się partnerem w dialogu społecznym
  3. Widoczność: poznanie i promocja środowiska samozatrudnionych
  4. Wartość: uświadomienie społeczeństwu istotnej roli jaką samozatrudnieni odgrywają w gospodarce
  5. Zasoby:dzielenie się wiedzą i danymi rynkowymi istotnymi z punktu widzenia samozatrudnionych