Zarejestrowanie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej – krok po kroku: 29/07/15

Zarejestrowanie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej – krok po kroku:

Dla wszystkich:

  1. Rejestracja wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (działającej pod adresem www.ceidg.gov.pl) w Urzędzie Miasta lub Gmin
  2. Zgłoszenie działalności do Urzędu Statystycznego, uzyskanie numeru statystycznego w REGON
  1. Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (jeśli chcemy być zarejestrowani jako aktywni płatnicy VAT), dla nieposiadających – otrzymanie nr NIP.
  2. Założenie rachunku bankowego
  3. Wyrobienie pieczątki firmowej
  4. Zgłoszenie do ZUS siebie jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne

W zależności od rodzaju działalności:

  1. Powiadomienie i otrzymanie zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (w wypadku np. hoteli, restauracji, przedszkoli itd.)
  2. Powiadomienie i otrzymanie zgody Państwowej Straży Pożarnej