Nikt nie wie ilu jest w Polsce samozatrudnionych i freelancerów! 29/07/15


GUS twierdzi, że na koniec IV kwartału 2014 roku 2927 tys. osób pracowało na własny rachunek (czyli po ang. byli „self-employed”). 645 tys. z nich zatrudniało pracowników. Samozatrudnionych było więc 2282 tys. osób. Ale to mylące, bo część wśród ujętych przez GUS pracujących na własny rachunek to rolnicy indywidualni.

OECD twierdzi, że stopa samozatrudnienia w Polsce w 2012 roku wyniosła 19,2%. Ale to mylące, bo do samozatrudnionych OECD zalicza rolników indywidualnych, wszystkich prowadzących firmy (niezależnie od tego czy zatrudniają pracowników) i pomagających członków rodzin, którzy nie otrzymują wynagrodzenia.

GUS twierdzi, że samozatrudnionych jest w Polsce 1,1 mln osób (dane za rok 2013). Dodatkowo 1,4 mln osób pracowało jedynie na umowę o dzieło i umowę zlecenia i nie miało innego źródła dochodów.

ZUS podaje, że na koniec IV kwartału 2014 roku 1 368 tys. osób płaciło składki na ubezpieczenie zdrowotne jedynie za siebie, a 950 tys. – również jedynie za siebie – składki na ubezpieczenie emerytalne.

Oznacza to, że nie licząc pracujących na umowy o dzieło i zlecenie, samozatrudnionych było w Polsce 1,36 mln, ale aż 418 tys. z nich jednocześnie pracowało na umowę o pracę lub miało inne źródło dochodów.

Nikt nie wie, ilu nas w Polsce jest.

Jedno jest pewne. Jest nas coraz więcej. Tylko w ciągu ostatnich 2 lat liczba prowadzących jednoosobową działalność gospodarcza wzrosła o 6,7%! Do tego trzeba doliczyć freelancerów pracujących na umowę cywilnoprawną. My szacujemy liczbę samozatrudnionych i freelancerów w Polsce na około 2 miliony osób.

Nie jesteśmy pracownikami. Nie jesteśmy pracodawcami. Stanowimy trzecią siłę rynku pracy. Najwyższy czas nas zauważyć!

Czy wiesz, że: